Verksamheten vänder sig till vuxna personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, vilka tillhör personkrets 1 enligt 1§ i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Även personer med rörelsehinder eller liknande kan finnas i målgruppen på gruppboendet Ljungvägen LSS i Mora.