kompetent-personal

Personal och den boende tar tillsammans fram en individuell genomförandeplan, som återspeglar den enskildes behov och förutsättningar för att skapa sig ett gott liv. Vi värnar om att bidra till de boendes självständighet, personliga integritet och rättssäkerhet. Vi fördjupar vår kunskap om funktionsnedsättningen och håller oss uppdaterade kring kognitiva hjälpmedel. Personalen lägger stor vikt vid att bygga upp ett individuellt anpassat arbetssätt till varje boende.

Lågaffektivt bemötande

Arbetet präglas av lågaffektiv teori, med fokus på att skapa en så trygg och förutsägbar miljö som möjligt. Vi skapar trygghet genom förutsägbarhet, personalens aktiva närvaro och ett gemensamt förhållningssätt. Vi vet att omgivningens affekter smittar samt att en vardag fylld av allt för många samtida eller för högt ställda krav leder till en känsla av stress. Vår personal erbjuder ett individuellt anpassat stöd i att få en balanserad vardag.

Tydliggörande pedagogik

Vi vet att förutsägbarhet är avgörande för att vi människor skall må gott och för att vi skall ha resurser kvar till det vi allra helst vill göra i livet. En tydliggörande miljö och visuellt stöd i att planera och organisera sin vardag är därför något vi gärna ger.

Kommunikationsstöd

Vi vet att kommunikation är en stor del i varje människas liv, vi arbetar mycket med bildstöd och sociala berättelser.

Fritid och sysselsättning

På gruppboendet Ljungvägen LSS i Mora anpassas kultur- och fritidsutbudet efter individens egna mål och förutsättningar. Personalen jobbar aktivt för att etablera nätverk med intressanta organisationer och fritidsutbudet i Mora med omnejd.