foretagetGruppboendet Ljungvägen LSS i Mora

Gruppboendet Ljungvägen LSS i Mora är en gren i företaget Solutionfocus i Mora AB. Det har med tiden utvecklats i tanken och bygger på en vision som ägaren haft i många år, att starta ett boende för att ta emot, stötta och hjälpa vuxna funktionsvarierade i behov.

Gruppboendet Ljungvägen LSS ligger organisatoriskt under företaget Solutionfocus i Mora AB som ägs av Elisabeth Gråne, som även är föreståndare. Ledningsstrukturen finns dokumenterad i kvalitetsledningssystemet. I den dagliga verksamheten på för Ljungvägen LSS arbetar en föreståndare samt personalstyrka i enlighet med vårt tillstånd från IVO.

Presentation av företaget Solutionfocus i Mora AB

Företagets organisatoriska och ekonomiska struktur finns beskriven i årsberättelsen samt i årsbokslutet. Företaget har dokumenterade rutiner för kvalitetsstyrningen, vilket innebär att vi arbetar efter vedertagna metoder som är förankrade i forskning och vetenskap.

Systemet är uppbyggt för att säkerställa att kraven i olika kontrakt tillgodoses vad gäller dokumentation och redovisning. Rollerna och rollfördelning mellan uppdragsgivare, huvudleverantör och underleverantörer regleras i förekommande fall i avtal mellan oss. Dessa avtal utformas av auktoriserad revisor.

Solutionfocus i Mora AB har även arbetat med organisations- och grupputveckling, utbildning för chefer och ledningsgrupper, coachning, arbetslivsinriktad rehabilitering, handledning samt konflikthantering sedan 2001. Vi har även bedrivit HVB hem under fem år för ungdomar. Uppdragsgivare och kunder är kommuner, landsting, arbetsförmedlingar, personalchefer och vård- och rehabiliteringsinstitutioner m fl.

Genomförande

Insatserna har till under åren stor del genomförts av Elisabeth Gråne, som också är ägare och innehar företaget Solutionfocus i Mora AB.